Zicht op de dubbelzintuiglijke beperking

Mensen met een visuele beperking maken bij veel dagelijkse taken meer gebruik van hun gehoor dan mensen met normaal zicht. Ze compenseren het verlies in hun gezichtsvermogen met hun gehoor. Mensen met een gehoorbeperking kunnen compenseren met hun zicht. Maar als iemand zowel een visuele als een gehoorbeperking heeft, wordt compenseren lastig. Wij denken dat mensen met een dubbelzintuiglijke beperking sneller problemen ervaren dan mensen die één van de twee beperkingen hebben. Met dit onderzoek willen we uitzoeken of dat inderdaad zo is.

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor dit onderzoek.

U kunt deelnemen als:

  • U 18 jaar of ouder bent.
  • U de Nederlandse taal beheerst.
  • U goed kunt horen en zien.

Ook kunt u deelnemen als:

  • Uw gehoorverlies 25 decibel of meer is en u kunt communiceren via spraak.

En/of

  • Uw visus 0,3 of lager is óf is uw centrale gezichtsveld 30 graden of minder is.

Let op:

U kunt helaas niet deelnemen als u niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebt.

Wat betekent deelname?

Als u deelneemt, wordt u uitgenodigd bij Koninklijke Visio, locatie Het Loo Erf te Apeldoorn. Wij zullen dan uw zicht en gehoor meten. Dit zal ongeveer 2 uur duren, exclusief reistijd. Voordat u naar de locatie komt, vragen wij u om via internet een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zullen gaan over toegang tot informatie, communicatie, mobiliteit en energiebalans. Dit zal ongeveer 1 uur duren.

-Als u de vragenlijsten liever op papier wilt of als u hulp wilt bij het invullen van de vragen, dan kunt u dat aangeven bij de onderzoeker. Zij zal dan een afspraak met u maken of de vragenlijst op papier naar u verzenden.

-Als u deel wilt nemen op een andere locatie (niet in Apeldoorn) dan kun u dit aangeven bij de onderzoeker, wellicht kunt u dan later in het onderzoek elders in het land deelnemen.

Bij interesse kunt u een email sturen naar Esther Veenman via e.veenman1@amsterdamumc.nl . U ontvangt dan een informatiebrief met meer uitleg over het onderzoek. Dit kan digitaal of via de post. Aanmelden kan vrijblijvend via het aanmeldformulier bij de informatiebrief, waarna de onderzoeker telefonisch of per e-mail contact met u opneemt voor vragen en uitleg.

Wilt u lid worden van de nieuwsbrief? Meldt u zich dan aan via onderstaande knop.

Nieuwsbrief