Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas? Vinden mijn klasgenoten mijn hulpmiddelen niet raar?
Wordt mijn zoon niet sneller gepest, omdat hij slechtziend is? Kan mijn dochtertje wel meedoen met de gymnastiek?

Dit zijn vragen die ik in mijn dagelijks werk regelmatig krijg. Mijn naam is Henk Benjamins, ambulant onderwijskundig begeleider bij Visio Onderwijs in Haren.

Visio Onderwijs is onderdeel van Koninklijke Visio, een landelijke instelling die zich bezighoudt met Onderzoek, Revalidatie, Onderwijs en Wonen ten behoeve van mensen – jong en oud – met een visuele beperking.
Als een kind met een visuele beperking regulier onderwijs volgt, gaan heel veel schoolzaken gewoon zoals ze altijd gaan. Sommige dingen gaan daarentegen anders. Dat kan vragen oproepen bij de leerkracht, bij de ouders maar ook bij het kind of de jongere zelf of bij medeleerlingen. Bij Visio hebben we gespecialiseerde leerkrachten – ambulant onderwijskundig begeleiders (aob’ers) genoemd – waarvan ik er één ben, die deze vragen kunnen beantwoorden en die een leerling met een visuele beperking begeleiden bij alle schoolzaken die een beetje anders zijn. Samen met mijn collega’s ondersteun ik niet alleen de leerling maar ook de leerkrachten en docenten op school. Dit doen wij in alle vormen van onderwijs en van kleuter tot en met student. Ook voor kinderen en jongeren met een visuele beperking is het namelijk fijn om in de eigen omgeving naar school te gaan of een opleiding te volgen. Door de ambulante onderwijskundige begeleiding is dit al vele jaren mogelijk en met succes!

Het doel van ambulante onderwijskundige begeleiding is, dat een kind of een jongere met een visuele beperking zo goed mogelijk kan deelnemen aan regulier (of speciaal) onderwijs. De aob’er bekijkt samen met de leerling, de leerkrachten en vaak ook in overleg met de ouders wat er nodig is om dit mogelijk te maken. Het kan gaan om speciale hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een laptop met vergrotingssoftware of aangepast lesmateriaal op A3, digitaal of in braille maar ook om bijvoorbeeld betere verlichting bij het schoolwerk of extra tijd bij een toets. Het geven van adviezen en het aanleren van vaardigheden is maatwerk, gericht op de specifieke situatie en behoefte van de leerling of student. Zo vraagt een kind of een jongere die slechtziend is als gevolg van bijvoorbeeld Autosomale dominante opticusatrofie (ADOA) weer om andere aanpassingen dan een kind met een andere visuele aandoening. Daarbij komt nog dat ieder kind ook nog eens uniek is met zijn eigen persoonlijke kenmerken en mogelijkheden.

“Ik vind het fijn om met mijn aob’er, te praten over school en over hoe ik iets het beste kan aanpakken. Tekenen met een dikke pen is bijvoorbeeld handiger dan met een potlood. En mijn schoolboeken heb ik nu ingeruild voor digitale boeken op een laptop. Ook vind ik het prettig dat hij de leraren uitlegt wat ik heb en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Door simpele tips als groter schrijven op het bord of door het beeld van het digibord met mij te delen en extra tijd bij een toets, zijn de lessen voor mij een stuk minder vermoeiend”

De ambulante onderwijskundige begeleiding is naast het goed kunnen volgen van het onderwijs ook gericht op de vorming van het kind of de jongere tot een persoon die later, ondanks zijn of haar functiebeperking op een volwaardige manier kan deelnemen aan onze maatschappij. In dit proces is o.a. het stimuleren van zelfregie bij het kind of de jongere een belangrijk aspect. Verder denkt de ambulant onderwijskundig begeleider mee over de toekomstmogelijkheden van de leerling en informeert hij de school en de ouders over de wettelijke en financiële regelgeving.

In het voortgezet onderwijs krijgt de begeleiding weer anders vorm dan in het basisonderwijs en zo ook weer in het mbo en hoger onderwijs. De begeleiding wordt gestuurd op wat er in de onderwijssituatie nodig is, waarbij er toegewerkt wordt dat de jongere met de juiste vaardigheden en eventuele hulpmiddelen zich uiteindelijk zelfstandig een weg weet te vinden. De aob’er krijgt daarbij gaandeweg steeds meer een coachende rol. Uiteraard ligt en blijft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de leerling of student bij de betreffende school.

Voor vragen die buiten de expertise van de aob’er vallen, zal deze de leerkrachten en ouders doorverwijzen naar andere ondersteunende diensten binnen Visio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relevante activiteiten en trainingen (Oogheelkundig onderzoek, ICT trainingen, (Auto)mobiliteit) van Visio Revalidatie & Advies. De aob’er is kortom de contactpersoon bij alles wat op school bij de visuele beperking van de leerling of student komt kijken.

Algemene informatie over Visio kunt u vinden op onze website: www.visio.org
Voor inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met ons Cliëntservicebureau: 088 585 85 85

Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan nog een verder inkijkje bij de ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio aan de hand van het onderstaande filmpje: