Gezichtsvermogen

Gezichtsvermogen is het vermogen van een organisme om belichte objecten waar te nemen, veelal driedimensionaal en in kleur. De mens ziet kleuren in het spectrum van rood tot violet. Het oog is het orgaan van het gezichtsvermogen. Waarnemen met dit zintuig heet zien.

Visus

De visus is een maat voor gezichtsscherpte als onderdeel van het meeromvattende gezichtsvermogen. De visus is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden. Een oog wordt normaal genoemd als de visus 1,0 of hoger is.

Wat is ADOA?

Autosomale Dominante Opticus Atrofie is een zeer zeldzame erfelijke aandoening. De term autosomaal dominant zegt iets over de manier waarop de aandoening van ouder op kind kan overerven. De term opticus geeft aan dat er een probleem ontstaat met de oogzenuw. De term atrofie betekent dat deze oogzenuw steeds dunner wordt. Het leidt tot een progressief verlies van het gezichtsvermogen.

Onderzoek

Het mogelijk maken van onderzoek naar ADOA is het belangrijkste doel van Cure ADOA Foundation. Zonder onderzoek, geen kennis. Zonder kennis, geen behandeling. Zonder behandeling, geen genezing.

Doelen

1. Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek
2. Bekendheid geven aan ADOA, nationaal en internationaal
3. Interactie tussen ADOA patiënten, artsen, onderzoekers, farmaceutische industrie en internationale patiëntenorganisaties
4. Een vertrouwde plek zijn voor ADOA patiënten en hun naasten

ADOA – OPA1

Autosomale dominante opticusatrofie (ADOA) is een zeer zeldzame erfelijke  oogaandoening. Bij deze aandoening is er sprake van een zuurstoftekort in de oogzenuwcellen waardoor deze kapot gaan. Dit komt door een mutatie in het OPA1 gen. ADOA veroorzaakt slechtziendheid en soms zelfs blindheid.  In 10-20% veroorzaakt de mutatie ook een zuurstoftekort in andere zenuwcellen. Dit heet dan het ADOA-plussyndroom. Tot nu toe is er geen behandeling.

Cure ADOA Foundation: de stichting die patiënten samen brengt en zich inzet voor onderzoek!

Onderzoek

Het mogelijk maken van onderzoek naar ADOA is het belangrijkste doel van de stichting. Zonder onderzoek, geen kennis. Zonder kennis, geen behandeling. Zonder behandeling, geen genezing.

Help jij ons mee om onderzoek mogelijk te maken?

Onze doelen

1. Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek

2. Bekendheid geven aan ADOA, nationaal en internationaal

3. Interactie tussen ADOA patiënten, artsen, onderzoekers, farmaceutische industrie en internationale patiëntenorganisaties

4. Een vertrouwde plek zijn voor ADOA patiënten en hun naasten

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven